Wizyt: 162304
Biuletyn Informacji Publicznej
 Zespołu Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wielkopolskim
Znaleziono wiadomości: 5

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych Adaptacja pomieszczeń ZS12 na potrzeby ZSOdzieżowych w formule "zaprojektuj i wybuduj"

pobierz: Unieważnienie przetargu.pdf, 0.15 MB
[więcej >>]
Autor: Administrator @ 21/07/2020 14:31
Opublikował: Administrator @ 21/07/2020 14:41
Ostatnia zmiana: Administrator @ 21/07/2020 14:41
Tekst wyświetlony: 138 razy.

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert z dnia 20 lipca 2020 roku, godzina 9:10. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych " Adaptacja pomieszczeń ZS12na potrzeby ZSOdzieżowych w formule "zaprojektuj i wybuduj"

pobierz: Informacja z otwarcia ofert.pdf, 0.16 MB
[drukuj]

Autor: Administrator @ 20/07/2020 13:52
Opublikował: Administrator @ 21/07/2020 14:33
Ostatnia zmiana: Administrator @ 21/07/2020 14:33
Tekst wyświetlony: 0 razy.

PRZETARG NIEOGRANICZONY POD NAZWĄ: WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ZS12 NA POTRZEBY ZSODZIEŻOWYCH W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”
Dokumentacja przetargowa

pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf, 6.76 MB
pobierz: SIWZ.pdf, 11.07 MB
pobierz: Wzór umowy.pdf, 15.17 MB
pobierz: PFU.pdf, 1.37 MB
pobierz: ZSO_SLASKA_INWENTARYZACJA.rar, 2.34 MB
pobierz: koncepcja projektowa i program funkcjonalno-użytkowy.zip, 11.51 MB
pobierz: mapy.zip, 2.24 MB
pobierz: przedmiar i specyfikacja.zip, 3.88 MB
[drukuj]

Autor: Administrator @ 03/07/2020 12:47
Opublikował: Administrator @ 21/07/2020 14:34
Ostatnia zmiana: Administrator @ 21/07/2020 14:34
Tekst wyświetlony: 0 razy.

Zawiadomienie o zamieszczeniu ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna w zakresie wyboru wykonawców na poszczególne zadania usług edukacyjnych realizacji projektu "Usus magister Est Optimus program rozwoju Technikum nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

pobierz: Ogłoszenie.html, 0.04 MB
[drukuj]

Autor: Administrator @ 13/12/2013 22:15
Opublikował: Administrator @ 03/07/2020 12:50
Ostatnia zmiana: Administrator @ 03/07/2020 12:50
Tekst wyświetlony: 0 razy.

SIWZ
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna w zakresie wyboru wykonawców na poszczególne zadania usług edukacyjnych realizacji projektu / Usus magister Est Optimus program rozwoju Technikum nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

pobierz: SIWZ.pdf, 1.16 MB
[drukuj]

Autor: Administrator @ 13/12/2013 22:16
Opublikował: Administrator @ 03/07/2020 12:50
Ostatnia zmiana: Administrator @ 03/07/2020 12:50
Tekst wyświetlony: 0 razy.