Wizyt: 162310
Biuletyn Informacji Publicznej
 Zespołu Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wielkopolskim
Znaleziono wiadomości: 1

EWIDENCJE I REJESTRY
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr wniosków o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego
 • Rejestr wniosków nadania stopnia awansu zawodowego
 • Rejestr wniosków o pomoc z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Rejestr pism przychodzących i wychodzących 9dziennik korespondencyjny)
 • Rejestr wydawanych zaświadczeń dla uczniów
 • Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych
 • Rejestr wydawanych duplikatów legitymacji szkolnych
 • dokumentacja przebiegu nauczania
 • Księga uczniów
 • Rejestr zaświadczeń ukończenia kursów zawodowych
 • Rejestr dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • Rejestr suplementów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • Rejestr świadectw dojrzałości
 • Rejestr wystawianych duplikatów świadectw
 • Arkusze ocen
 • Dokumentacja związana ze stypendiami
 • Podania osób ubiegających się o pracę
 • Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Rejestr kart zdrowia uczniów
 • Dokumentacja związana z procedurą nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 • Rejestr osób zatrudnionych
 • Rejestr nieobecności pracowników
 • Rejestr kursów BHP
 • Rejestr badań lekarskich
 • Zestawienie prac pozalekcyjnych – umowy zlecenie
 • Rejestr oceny pracy nauczycieli
[drukuj]

Autor: Administrator @ 18/02/2011 09:08
Opublikował: Administrator @ 18/02/2011 09:13
Ostatnia zmiana: Administrator @ 18/02/2011 09:13
Tekst wyświetlony: 0 razy.